Cerrahi Uygulamalar

Normal diş çekimleri, gömük yirmi yaş ve diğer gömülü dişlerin çekimi, kök uçlarında apikal lezyon olan dişlerin endodontik cerrahisi, kistlerin alınması, protez için çene kemikleri ve yumuşak dokuların cerrahi olarak düzenlenmesi (kret düzenleme, sulcus derinleştirme vb preprotetik cerrahi), dişetlerinin cerrahi olarak şekillendirilmesi (gingivoplastiler), abse drenajı, dil ve dudak frenlumunun serbestleştirilmesi gibi cerrahi işlemler ağız diş ve çene cerrahisinin hizmet alanlarıdır.